Gymnastika

Aktualizováno 15. 4. 2017 - zpráva z valné hromady

K rozhodnutí založit Gymnastický kroužek mě vedlo zjištění, že tady v Šakvicích není mnoho sportovního vyžití pro děti. Například ve škole máme pouze jednu sportovní aktivitu a tou je taneční kroužek, který také vedu já. S gymnastikou mám bohaté zkušenosti – dělala jsem ji 9 let na základní škole a nyní na vysoké (škole) máme výuku gymnastiky, která se zaměřuje právě na děti. K motivaci založení Gymnastického kroužku a touze něco změnit mě vedla také skutečnost, že děti od 1. do 5. třídy neudělají například kotoul. Když jsem byla na základní škole já, tak tam nebylo jediné dítě, které by tento jednoduchý cvik nezvládlo. Teď se takových dětí najde víc než čtvrtina. A není to jenom o kotoulu, týká se to pohybu celého těla. Říká se, že gymnastika pomáhá všestrannému rozvoji lidského těla a také k udržení zdatnosti. Ze začátku jsem si myslela, že děti nebudou mít o tento kroužek velký zájem a když se přihlásí 15 dětí, tak to bude hodně. Ale nakonec jich máme 32! U tohoto počtu jsem si uvědomila, že pohyb není pro některé děti ještě tabu. Ale toto všechno by nebylo, kdyby nás v tom místní Sokol nepodpořil. Koupil nám vybavení, které je potřeba pro základy gymnastiky - pás, žíněnky a můstek. Zbylé věci (dva můstky, bednu a kladinu) mi zapůjčili na dobu neurčitou ze Základní školy v Drnholci, kterou jsem v gymnastice reprezentovala. Další věci se oprášily a vynesly ze sklepa pod sokolovnou. Našli jsme tam například kozu, kterou už nyní s dětmi používáme. Závěrem bych chtěla říct, že jde vidět, že gymnastika děti baví. Trénují i sami doma a nejraději by ji měli 3x týdně. Také bych chtěla poděkovat Lucce Podhorové a Daně Šafaříkové, které mi v kroužku hodně pomáhají a bez kterých by to šlo jen těžko zvládnout. Děti se postupně zlepšují, a tak věřím, že za nějaký čas něco nacvičí, aby se mohly ukázat i ostatním zvědavým očím.